SM Slider 2
SM Slider 1
SM Slider 3
previous arrow
next arrow

Apakah itu Pengurusan Strategik?

Pengurusan Strategik adalah seni dan sains dalam membuat keputusan untuk membina formulasi (merumus), mengimplimentasi (melaksana) dan evaluasi (semak imbang) perancangan agar matlamat organisasi tercapai.

Objektif Tercapai

Kelebihan Pengurusan Strategik

Kelebihan

"Visi tanpa strategi tetap menjadi ilusi."

Lee Bolman
Penulis Buku Reframing Organization

"Tanpa strategi, pelaksanaan tidak bermakna,
tetapi
tanpa pelaksanaan strategi tidak berguna."

Morris Chang
CEO TSMC

"Tanpa evaluasi yang betul, maka kegagalan tidak dapat dielakan."

John Wooden

SM Tercapai

Pelan Komprehensif Pengurusan Strategik

Borang Temu Janji BCB Worldwide Sdn Bhd